Logo Proje Yönetimi

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Mutlu Yazılım deneyimli proje yönetimi ekibiyle, uyguladığı metodoloji kapsamında bir çok başarılı projeye imza atmıştır.

 • İŞ HEDEFLERİ

  Proje Çalışmalarında Mutlu Yazılım tarafında proje ekipleri oluşturulur. Proje çalışmaları öncelikle analiz ile başlar ve aşağıda tanımlanan ihtiyaçlar ile projenin analiz aşamasında çıkan ihtiyaçlardan proje kapsamına dahil edilecek olanların sistemden karşılanabilmesi için, projenin tasarım aşamasında tasarım işlemleri yapılır. Tasarlanan sistem tanımları projenin kuruluş safhasında sisteme yüklenir. Ardından uygulamaya geçiş sağlanır, sistem desteği verilir.
 • KAPSAM

  Proje öncesi gerçekleştirilen ön analiz görüşmelerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yapılacak çalışmalar proje kapsamı dahilinde detayları olarak bu safhada ele alınır. Ve yazılı olarak her iki taraf yetkililerine teslim edilir.
 • UYGULAMA DANIŞMANLIĞI METODOLOJİSİ

  Bu bölümde tanımlanan işler, proje kapsamını belirler ve proje çalışmaları içerisinde yapılacak olan çalışmaları ve sonuçlarını anlatır. Mutlu Yazılım, Uygulama geliştirme projesinde müşteri ihtiyaçlarının en etkin şekilde belirlenmesi ve karşılanmasını hedefleyen metodoloji ile aynı zamanda bilginin müşteri çalışanlarınca da kolayca edinilmesini sağlar.
 • ANALİZ

  Analiz aşamasında müşterinin iş süreçlerini ve sistem ihtiyaçlarını gözden geçirip, belirlemesi yapılır. Bu evrede analiz dokümanı hazırlanır.
 • TASARIM

  Tasarım aşamasında uygulamaların müşterinin ihtiyaçlarına göre nasıl yapılandırılacağı ve kurulacağı tasarlanır ve iş modeli oluşturulur.
 • GELİŞTİRME VE TEST

  Geliştirme aşamasında müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirilen uygulamaların geliştirilmesi ve testi gerçekleştirilir.
 • UYGULAMA

  Uygulama evresinde sistem tümüyle müşteri tarafında kurulur ve tüm kullanıcı eğitimleri tamamlanır.
 • DESTEK VE BAKIM HİZMETİ

  Sistem kurulduktan sonra, Mutlu Yazılım belirlenen amaçlara ulaşıldığı, sistem özellik ve fonksiyonların tam olarak anlaşıldığı ve kullanıcıların doğru bir şekilde eğitildiğini kesinleştirmek için MÜŞTERİ‘ye destek sağlamaktadır. Bu aşamada Mutlu Yazılım proje ekibinin yanı sıra, Mutlu Yazılım destek ekibi de devreye girer. Kurgulanan yeni sisteme uygun olarak “uzaktan veya yerinde” destek hizmetleri verilir.

Logo Proje Yönetimi

Logo Proje Yönetimi Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Mutlu Yazılım deneyimli proje yönetimi ekibiyle, uyguladığı metodoloji kapsamında bir çok başarılı projeye imza atmıştır. İŞ HEDEFLERİ Proje Çalışmalarında Mutlu Yazılım tarafında proje ekipleri oluşturulur. Proje çalışmaları öncelikle analiz ile başlar ve […]