Veri Analizi Programları Nedir? Ne İşe Yarar?

Veri Analizi Programları Nedir? Ne İşe Yarar?

Veri analizi, kuruluşların tüm verilerini kalıpları belirlemek ve bilgilendirmek için içgörüler oluşturmak ve bazı durumlarda zeka ile eylem arasında bağlantı kurarak kararları otomatikleştirmek için analiz etmelerini sağlar. Günümüzün en iyi çözümleri, verilere erişme, bunları hazırlama ve analiz etmekten analitiği operasyonel hale getirmeye ve sonuçları izlemeye kadar uçtan uca analitik süreci destekler. Veri analitiği, kuruluşların işlerini ve kültürlerini dijital olarak dönüştürmelerine, karar alma süreçlerinde daha yenilikçi ve ileri görüşlü olmalarına olanak tanır. Geleneksel KPI izleme ve raporlamanın ötesine geçerek verilerdeki gizli kalıpları bulmaya giden algoritma güdümlü kuruluşlar, yeni yenilikçiler ve iş liderleridir. Şirketler, öngörüleri eyleme bağlamak için paradigmayı verilerin ötesine kaydırarak kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratabilir, bağlantılı dijital ürünler oluşturabilir, operasyonları optimize edebilir ve çalışan üretkenliğini artırabilir.

Veri Analizi Ne İşe Yarar?

İşbirliğine dayalı veri analitiği ile şirketler, veri mühendislerinden veveri bilimcileri, geliştiricilere ve iş analistlerine ve hatta iş profesyonellerine ve iş liderlerine. İşbirlikçi veri analitiği ayrıca bir kuruluşun hem içindeki hem de dışındaki kişileri bağlantı kurmaya ve işbirliği yapmaya teşvik eder. Örneğin, veri bilimcileri, günümüzün modern analitiğinin son derece işbirliğine dayalı kullanıcı arayüzünü kullanarak sorunlarını gerçek zamanlı olarak çözmelerine yardımcı olmak için bir müşteriyle yakın bir şekilde çalışabilir. Veri analitiği, mağazanıza giren bir müşteri, arızalanmak üzere olan bir ekipman veya iş kazanma veya kaybetme arasındaki farkı ifade edebilecek diğer olaylar gibi kritik iş anlarını optimize etmek için her yere algoritmalar aşılayarak şirketleri ileriye taşır. Veri analitiği, Finansal Hizmetler ve Sigorta dahil tüm sektörler için geçerlidir. Üretme, Enerji, Ulaşım, Seyahat ve Lojistik, Sağlık ve diğerleri. Veri analitiği, kesintileri tahmin etmeye ve işlemeye, rotaları optimize etmeye, proaktif müşteri hizmetleri sunmaya, akıllı çapraz satış teklifleri yapmaya, yaklaşan ekipman arızasını tahmin etmeye, envanteri gerçek zamanlı olarak yönetmeye, fiyatlandırmayı optimize etmeye ve dolandırıcılığı önlemeye yardımcı olabilir.

Veri Analizi Programı Özellikleri

İş Zekası ve Raporlama

Verileri analiz etmek ve iş liderlerine ve diğer son kullanıcılara, bilinçli iş kararları verebilmeleri için eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamak, veri analitiğinin en büyük kullanım alanlarından biridir. İş zekası olarak da bilinen veri analitiği, herhangi bir işletmenin bilgi portalıdır. Tüketiciler, geliştiriciler, veri modelleyiciler, veri kalitesi yöneticileri, işletme yöneticileri, operasyon yöneticileri ve diğerleri, iş ilerlemesini, durumu, kesintileri, geliri, iş ortaklarını ve daha fazlasını izlemeye yardımcı olabilecek raporlara ve panolara güvenir.

Veri Düzenleme/Veri Hazırlama

İyi bir veri analitiği çözümü, uygulanabilir bir self servis içerirveri çekişmesive bu verilere yönelik veri hazırlama yetenekleri, eksik, karmaşık veya dağınık olabilecek çeşitli veri kaynaklarından kolayca ve hızlı bir şekilde bir araya getirilebilir ve kolay birleştirme ve analiz için temizlenebilir.

Veri Görüntüleme

Birçok analist ve veri bilimcisi, verilerden içgörü elde etmek için veri görüntüleme veya verilerin grafiksel gösterimi, insanların verilerdeki kalıpları ve aykırı değerleri görsel olarak keşfetmesine ve tanımlamasına yardımcı olur. Harika bir veri analitiği çözümü, veri görselleştirme yeteneklerini içerecek ve veri keşfi daha kolay ve daha hızlı.

Konum Analitiği

Veri analitiğine bu zeka katmanını eklemek, içgörüler geliştirmenize ve verilerde daha önce görmemiş olabileceğiniz ilişkileri belirlemenize olanak tanır. En değerli müşterilerinizin nerede olduğunu ve ürünlerinizi satın alırken izledikleri yolu daha iyi tahmin edebilirsiniz.

Tahmine Dayalı Analitik

Günümüzde iş veri analitiğinin en büyük kullanımlarından biri olayları tahmin etmektir; Örneğin, bir makinenin ne zaman arızalanacağını veya belirli bir zamanda belirli bir mağazada ne kadar envantere ihtiyaç duyulacağını tahmin etmek. Tahmine dayalı analitik geçmiş verileri almayı ve gelecekteki olayları tahmin etmeye yardımcı olmak için bir model oluşturmayı içerir. Geleneksel olarak gelişmiş analitik yüksek eğitimli veri bilimcilerin, istatistikçilerin ve veri mühendislerinin alanı olmuştur.

Akış Analitiği

Önemli olan anda gerçek zamanlı olaylara göre hareket etmek, günümüzde veri analitiğinin kritik bir yeteneği haline geliyor. IoT akış cihazlarından, video kaynaklarından, ses kaynaklarından ve sosyal medya platformlarından gerçek zamanlı olarak veri çekmek, günümüzün en iyi analitik çözümlerinin temel bir yeteneğidir.

Veri Analitiği Nasıl Çalışır?

  • İş problemini anlayın.
  • Sorunla ilgili verileri toplayın/tanımlayın.
  • Verileri analiz için hazırlayın.
  • İçgörü oluşturmak için verileri analiz edin.
  • Analitiği ve modelleri dağıtın/işletim haline getirin.
  • Performansı izleyin ve optimize edin.

Veri Analizi Programlarının Avantajları

Basitleştirin, İşbirliği Yapın ve Daha Fazlasını Yapın

Günümüzün en iyi veri analitiği çözümleri, eskiden çok karmaşık olan süreci basitleştiriyor. Veri bilimi, iş kolu ve BT ekipleri genelinde işbirliğibüyük veri analitiği projeler, tüm organizasyon için verimliliği ve üretkenliği artırır.

Anormallikleri Bulun ve Harekete Geçin