Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Entegrasyonu

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Entegrasyonu

Ürün Takip Sistemi (ÜTS), iş süreçlerinin daha verimli ve şeffaf hale getirilmesine yardımcı olan bir araçtır. Bu blog yazısında, ÜTS’nin Enterprise Proje Bazlı Paketi’nin özellikleri ve faydaları üzerine yoğunlaşacağız. Bu paketin sunduğu geniş kapsamlı özellikler sayesinde, firmaların ürün yönetim süreçlerini daha etkin ve kolay hale getirmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, verme, alma, tüketici bildirimi, stok bildirimi, askıda kalan ürünler, üretim bildirimi, ithalat ve ihracat bildirimlerinin yanı sıra, bir dizi raporlama hizmetini de detaylı bir şekilde ele alacağız.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Nedir?

Ürün Takip Sistemi (ÜTS), Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tüm kozmetik ve tıbbi cihazların üretim aşamasından satış ve kullanım aşamasına kadar tekil takibini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, ekonomide kayıt dışılığı önlemek, kaynak israfını engellemek, güvenilir veriye dayalı denetim yapmak ve kurumlar arasında veri paylaşımını sağlamak gibi amaçlarla oluşturulmuştur.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nin Amacı

ÜTS’nin ana amacı, tıbbi cihazları ve kozmetik ürünleri Türkiye’de kayıt altına alarak izlemek, hastanın güvenliğini korumak ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca, denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, ürün kaynaklı tehlikelere karşı önlem alınmasını ve güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını da amaçlar.

ÜTS ve Firma Avantajları

ÜTS, 2020 yılı itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından tüm medikal ürün satan, üreten, ithal ve ihracat eden firmalar için zorunlu hale getirilmiştir. Bu sistem, mevcut kurumsal kaynak planlama (ERP) programlarına entegre olarak çalışabilen bir yazılım sayesinde, işlemleri kolaylaştırır ve veri kaybını önler. Bu web tabanlı sistem, toplu bildirimler ve raporlar sunar, böylece ürünlerin ne zaman alınıp ne zaman verildiğini ve kime verildiğini ya da kimden alındığını görebilirsiniz.

blank

ÜTS Modülleri

ÜTS, 8 ana modül ve 25 ara modül içerir. Bu modülleri; Ürün Hareketleri Modülü, Ürün Geri Çağırma Modülü, Ürün Ağacı Yönetimi Modülü, Ürün Yönetimi Modülü, Ürün Sorgulama Modülü, Kişi Üzerine Kayıtlı Ürün Sorgulama Modülü, Şikayet Bildirimi Modülü ve çok daha fazlası oluşturur.

 • Takip ve İzleme: Bu modül grubu, Ürün Hareketleri Modülü ve Ürün Geri Çağırma Modülü’nü içerir. Bu modüller, ürünlerin piyasada hareketini izlemeye ve gerektiğinde geri çağırma işlemlerini yönetmeye yardımcı olur.
 • Ürün Yönetimi: Bu grup, Ürün Ağacı Yönetimi Modülü ve Ürün Yönetimi Modülü’nden oluşur. Bu modüller, ürünlerin özelliklerini, ağaç yapılarını ve piyasada yönetimini kolaylaştırır.
 • Vatandaş Odaklı Hizmetler: Bu grup, Ürün Sorgulama Modülü, Kişi Üzerine Kayıtlı Ürün Sorgulama Modülü ve Şikayet Bildirimi Modülü içerir. Bu modüller, vatandaşların ürünler hakkında bilgi almasını, kendi üzerine kayıtlı ürünleri sorgulamasını ve gerektiğinde şikayet bildirimi yapmasını sağlar.
 • Kullanıcı, Kurum ve Yetki Yönetimi: Bu modül grubu, Kullanıcı Yönetimi Modülü, Kurum Yönetim Modülü ve Yetki Yönetim Modülü’nden oluşur. Bu modüller, sistem içerisindeki kullanıcıları, kurumları ve yetkileri yönetmeye yardımcı olur.
 • Klinik Mühendislik: Bu grup, Bakım ve Onarım Yönetimi Modülü, Kalibrasyon Yönetimi Modülü, Teknik Personel Sertifikasyon Modülü, Teknik Servis Yönetimi Modülü ve Kalibrasyon Kuruluşu Yönetimi Modülü’nden oluşur. Bu modüller, klinik mühendislik uygulamalarını yönetir.
 • İş Zekası: Bu modül grubu, Ön Tanımlı Raporlama Modülü ve Harita Destekli Raporlama Modülü içerir. Bu modüller, verileri analiz etmek ve raporlamak için kullanılır.
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) ve Uyarı: Bu grup, Denetim Faaliyetleri Modülü ve Uyarı Modülü’nden oluşur. Bu modüller, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini yönetmeye ve uygun uyarıları verme işlemlerini kolaylaştırır.
 • Destekleyici İşlevler: Bu modül grubu, Belge ve Sertifika Yönetim Modülü, Döküman Yönetimi Modülü ve Proje Yönetimi Modülü’nden oluşur. Bu modüller, belge ve sertifikaların yönetimini, dökümanların yönetimini ve projelerin yönetimini kolaylaştırır.
blank

Mutlu Yazılım ÜTS Paketlerimizde Bulunan Modüller:

Standart Paket

Standart Paket, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) çerçevesinde sunulan bir dizi hizmeti içerir. İşte bu hizmetler hakkında daha ayrıntılı bilgiler:

 • 1. Verme/Verme İptal: Bu hizmet, ürünlerin bir başka kuruma veya kullanıcıya aktarımını sağlar. Eğer hata yapılırsa veya durum değişirse, “Verme İptal” işlemi ile bu hareket geri alınabilir.
 • 2. Alma/Alma İptal: Bu hizmet, bir kurumun veya kullanıcının ürün alımını kayıt altına alır. Yanlış bir ürün alındıysa veya alım işlemi hatalıysa, “Alma İptal” işlemi ile bu durum düzeltilebilir.
 • 3. Tüketici Bildirimi/Tüketici Bildirim İptal: Tüketiciler, bu hizmet sayesinde kendi üzerine kayıtlı ürünleri bildirebilirler. Eğer bildirilen ürün hatalıysa veya durum değişmişse, “Tüketici Bildirim İptal” ile bu durum düzeltilebilir.
 • 4. Stok Bildirimi/Stok Bildirimi İptal: Kurumlar, sahip oldukları ürün stoklarını bu hizmet ile bildirebilirler. Stok durumu yanlış bildirilmişse veya değişmişse, “Stok Bildirim İptal” ile bu durum düzeltilebilir.
 • 5. Askıda Kalan Ürünler: Bu hizmet, ÜTS’ye kaydedilmiş ancak herhangi bir nedenle işlemi tamamlanmamış ürünleri listeler. Bu sayede, kullanıcılar askıda kalan işlemleri gözden geçirebilir ve gereken işlemleri tamamlayabilirler.
 • 6. Verme/Verme İptal Raporları: Bu hizmet, verme ve verme iptal işlemlerini raporlar. Bu raporlar, ürün hareketlerinin izlenmesine yardımcı olur ve gerektiğinde düzeltici eylemler yapılmasını sağlar.
 • 7. Alma/Alma İptal Raporları: Bu hizmet, alma ve alma iptal işlemlerini raporlar. Bu raporlar, ürün hareketlerinin izlenmesine yardımcı olur ve gerektiğinde düzeltici eylemler yapılmasını sağlar.

Profesyonel Paket

Profesyonel Paket, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) çerçevesinde sunulan bir dizi hizmeti içerir. İşte bu hizmetler hakkında daha ayrıntılı bilgiler:

 • 1. Verme/Verme İptal: Bu hizmet, ürünlerin bir başka kuruma veya kullanıcıya aktarımını sağlar. Eğer hata yapılırsa veya durum değişirse, “Verme İptal” işlemi ile bu hareket geri alınabilir.
 • 2. Alma/Alma İptal: Bu hizmet, bir kurumun veya kullanıcının ürün alımını kayıt altına alır. Yanlış bir ürün alındıysa veya alım işlemi hatalıysa, “Alma İptal” işlemi ile bu durum düzeltilebilir.
 • 3. Tüketici Bildirimi/Tüketici Bildirim İptal: Tüketiciler, bu hizmet sayesinde kendi üzerine kayıtlı ürünleri bildirebilirler. Eğer bildirilen ürün hatalıysa veya durum değişmişse, “Tüketici Bildirim İptal” ile bu durum düzeltilebilir.
 • 4. Stok Bildirimi/Stok Bildirimi İptal: Kurumlar, sahip oldukları ürün stoklarını bu hizmet ile bildirebilirler. Stok durumu yanlış bildirilmişse veya değişmişse, “Stok Bildirim İptal” ile bu durum düzeltilebilir.
 • 5. Askıda Kalan Ürünler: Bu hizmet, ÜTS’ye kaydedilmiş ancak herhangi bir nedenle işlemi tamamlanmamış ürünleri listeler. Bu sayede, kullanıcılar askıda kalan işlemleri gözden geçirebilir ve gereken işlemleri tamamlayabilirler.
 • 6. Üretim Bildirimi/Üretim Bildirimi İptal: Bu hizmet, üretim sürecinin bir parçası olan ürünlerin kaydedilmesine olanak sağlar. Eğer üretim bilgisi hatalı girilmişse veya durum değişmişse, “Üretim Bildirimi İptal” ile bu durum düzeltilebilir.
 • 7. Verme/Verme İptal Raporları: Bu hizmet, verme ve verme iptal işlemlerini raporlar. Bu raporlar, ürün hareketlerinin izlenmesine yardımcı olur ve gerektiğinde düzeltici eylemler yapılmasını sağlar.
 • 8. Alma/Alma İptal Raporları: Bu hizmet, alma ve alma iptal işlemlerini raporlar. Bu raporlar, ürün hareketlerinin izlenmesine yardımcı olur ve gerektiğinde düzeltici eylemler yapılmasını sağlar.
 • 9. Üretim Bildirimi /Üretim Bildirimi İptal Raporları: Bu hizmet, üretim ve üretim iptal işlemlerini raporlar. Bu raporlar, üretim süreçlerinin izlenmesine yardımcı olur ve gerektiğinde düzeltici eylemler yapılmasını sağlar.

Enterprise Proje Bazlı Paket

Enterprise Proje Bazlı Paket, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) tarafından sunulan en geniş kapsamlı hizmet paketidir. Bu paket, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan bir dizi modül ve hizmeti içerir:

 • 1. Verme/Verme İptal: Bu modül, kurumların bir başka kuruma veya kullanıcıya ürün verme işlemlerini yönetmelerine olanak sağlar. Hatalı bir verme işlemi durumunda, “Verme İptal” özelliği ile işlem geri alınabilir.
 • 2. Alma/Alma İptal: Bu modül, bir kurumun veya kullanıcının başka bir kurumdan veya kullanıcıdan ürün alımını kayıt altına alır. Bir alım işleminin hatalı gerçekleştirildiği durumlarda, “Alma İptal” özelliği ile işlem geri alınabilir.
 • 3. Tüketici Bildirimi/Tüketici Bildirim İptal: Bu modül, tüketicilere kendi üzerine kayıtlı ürünleri bildirme imkanı sağlar. Yanlışlıkla veya hatalı bir şekilde bildirim yapıldığında, “Tüketici Bildirim İptal” işlemi ile bu durum düzeltilebilir.
 • 4. Stok Bildirimi/Stok Bildirim İptal: Bu modül, firmaların sahip oldukları ürün stoklarını bildirmelerine yardımcı olur. Hatalı stok bildirimi durumunda, “Stok Bildirim İptal” özelliği ile bildirim geri alınabilir.
 • 5. Askıda Kalan Ürünler: Bu modül, ÜTS’ye kaydedilmiş ancak herhangi bir nedenle işlemi tamamlanmamış ürünleri listeler. Bu sayede kullanıcılar, tamamlanmamış işlemleri gözden geçirebilir ve gereken düzeltmeleri yapabilirler.
 • 6. Üretim Bildirimi/Üretim Bildirim İptal: Üreticiler, bu modül yardımıyla üretim süreçlerindeki ürünleri kaydedebilirler. Yanlış bir üretim bildirimi yapıldığında, “Üretim Bildirim İptal” özelliği ile bildirim geri alınabilir.
 • 7. İthalat Bildirimi/İthalat Bildirim İptal: Bu modül, ithalatçıların ithal ettikleri ürünleri bildirmelerine olanak sağlar. Yanlış veya hatalı bir ithalat bildirimi durumunda, “İthalat Bildirim İptal” özelliği ile bildirim geri alınabilir.
 • 8. İhracat Bildirimi/İhracat Bildirim İptal: Bu modül, ihracatçıların ihraç ettikleri ürünleri bildirmelerine olanak sağlar. Yanlış veya hatalı bir ihracat bildirimi durumunda, “İhracat Bildirim İptal” özelliği ile bildirim geri alınabilir.
 • Raporlar: Tüm bu modüllerin yanı sıra, bu paket raporlama hizmetlerini de içerir: Verme/Verme İptal Raporları, Alma/Alma İptal Raporları, Üretim Bildirimi /Üretim Bildirimi İptal Raporları, İthalat Bildirimi/İthalat Bildirimi İptal Raporları, İhracat Bildirimi/İhracat Bildirimi İptal Raporları.

Bu raporlar, ilgili işlemlerin izlenmesi, denetlenmesi ve analiz edilmesi için değerli veriler sağlar. Her rapor, belirli bir işlem veya sürecin performansının değerlendirilmesi için kullanılabilir.

blank

Neden Mutlu Yazılım’ın ÜTS Entegrasyonunu Tercih Etmelisiniz?

 1. Zaman ve İş Gücü Tasarrufu: Mutlu Yazılım’ın ÜTS Entegrasyonu, faturalarınızı tek tek girmek yerine toplu olarak ERP programınızdan aktarır ve toplu gönderim seçeneği ile iş gücünüzü azaltır.
 2. Güncellemeler ve Geliştirmeler: Mutlu Yazılım, ÜTS Sağlık Bakanlığı’ndaki güncellemeleri takip eder ve entegrasyonunu en güncel haliyle sunar. Ayrıca, kullanıcıların taleplerini dinleyerek yazılımı sürekli geliştirir.
 3. Müşteri Odaklı Çalışma: Mutlu Yazılım, müşterilerinin işlerini kolaylaştırmayı hedefler. Bu doğrultuda, ÜTS Entegrasyonu’nu kullanıcı dostu bir arayüzle ve işlevsel özelliklerle sunar.
 4. Güvenilir Destek: Mutlu Yazılım, ÜTS Entegrasyonu’nu kullanırken karşılaşabileceğiniz her türlü sorun ve soru için destek sağlar.
 5. Güvenli Veri Transferi: Mutlu Yazılım’ın ÜTS Entegrasyonu, bilgilerinizi güvenli bir şekilde Sağlık Bakanlığı’nın sistemine aktarır. Bu sayede, veri ihlali gibi durumların önüne geçilmiş olur.
 6. Süreç Yönetimi: Mutlu Yazılım’ın ÜTS Entegrasyonu, tüm süreçleri tek bir noktadan yönetmenizi sağlar. Böylece, işlemleriniz daha hızlı ve daha verimli hale gelir.
 7. ERP Uyumluluğu: Mutlu Yazılım, geniş ERP entegrasyonu özelliği ile birçok popüler ERP sistemleri ile uyumlu çalışır. Böylece mevcut ERP sisteminizden veri transferi oldukça kolaydır.
 8. Kolay Kullanım: Mutlu Yazılım’ın ÜTS Entegrasyonu, kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Bu sayede, her seviyeden kullanıcı kolaylıkla kullanabilir.
blank

Mutlu Yazılım’ın ÜTS Entegrasyonu, sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketler için büyük bir kolaylık sağlar. İş süreçlerinizi hızlandırır, verimliliğinizi artırır ve en önemlisi de size zamandan tasarruf sağlar. Tüm bu nedenlerle, Mutlu Yazılım’ın ÜTS Entegrasyonunu tercih etmek, iş süreçlerinizi modern ve etkili bir şekilde yönetmek için en iyi seçenektir.

Sonuç olarak, Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nin Enterprise Proje Bazlı Paketi, iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olur. Bu paket, ürün yönetim süreçlerinde daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlar. Verme, alma, tüketici bildirimi, stok bildirimi, askıda kalan ürünler, üretim bildirimi, ithalat ve ihracat bildirimlerinin yanı sıra geniş raporlama hizmetleri, işlemlerin izlenmesi ve analiz edilmesi için değerli veriler sağlar. Böylece, firmaların karar verme süreçlerini geliştirerek iş performansını artırmalarına yardımcı olur. ÜTS’nin bu paketi, özellikle karmaşık ve geniş kapsamlı ürün yönetimine sahip olan kuruluşlar için büyük bir değer sunmaktadır.

Ürünü Satın Almak İçin:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir