Swot Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi, bir işletmenin, projenin veya bireyin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini sistematik bir şekilde belirleyip analiz etmesine olanak tanıyan bir stratejik planlama aracıdır. Adını, İngilizce Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden alır.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT Analizi’ni dört ana aşamada gerçekleştirmek mümkündür:

1. Güçlü Yönleri Belirleme:

 • İşletmenin, projenin veya bireyin rakiplerine kıyasla öne çıkan ve onu başarılı kılan tüm özelliklerini listeleyin.
 • Müşteriler tarafından en çok beğenilen ürün veya hizmetlerinizi, sahip olduğunuz benzersiz kaynakları, güçlü pazarlama ve satış stratejilerinizi, deneyimli ve yetkin ekibinizi ve diğer güçlü yönlerinizi bu aşamada belirleyin.

2. Zayıf Yönleri Belirleme:

 • İşletmenin, projenin veya bireyin gelişmesi önünde engel teşkil eden tüm eksikliklerini ve dezavantajlarını listeleyin.
 • Müşterilerden gelen olumsuz geri bildirimleri, rakiplerinize kıyasla eksik kalan yönlerinizi, pazarlama ve satış kanallarınızdaki aksaklıkları, yetersiz kaynakları ve diğer zayıf yönlerinizi bu aşamada belirleyin.

3. Fırsatları Belirleme:

 • İşletmenin, projenin veya bireyin büyümesi ve gelişmesi için mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek tüm imkanları listeleyin.
 • Değişen pazar trendlerini, yeni teknolojik gelişmeleri, yeni müşteri segmentlerini, yeni pazarlara giriş imkanlarını, rakiplerinizin hatalarını ve diğer fırsatları bu aşamada belirleyin.

4. Tehditleri Belirleme:

 • İşletmenin, projenin veya bireyin başarısını tehdit edebilecek tüm riskleri ve engelleri listeleyin.
 • Ekonomik dalgalanmaları, yeni rakiplerin girişini, değişen müşteri taleplerini, yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmelere ayak uyduramama riskini ve diğer tehditleri bu aşamada belirleyin.

SWOT Analizini Kullanmanın Faydaları:

 • Stratejik Planlama ve Karar Verme: SWOT Analizi, işletmenin, projenin veya bireyin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini net bir şekilde ortaya koyarak daha bilinçli ve sağlam stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.
 • Rekabet Avantajı Elde Etme: SWOT Analizi sayesinde işletme, projenin veya bireyin rakiplerine kıyasla öne çıkan güçlü yönlerini belirleyerek ve zayıf yönlerini geliştirerek rekabette bir adım öne geçebilir.
 • Riskleri Önceden Görme ve Önlem Alma: SWOT Analizi, işletmenin, projenin veya bireyin karşı karşıya kalabileceği tehditleri ve riskleri önceden belirleyerek gerekli önlemleri almasına imkan tanır.
 • Verimliliği Artırma: SWOT Analizi, işletmenin, projenin veya bireyin kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmasına ve zayıf yönlerini geliştirerek genel verimliliği artırmasına yardımcı olur.
 • Hedeflere Ulaşma: SWOT Analizi, işletmenin, projenin veya bireyin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini göz önünde bulundurarak daha gerçekçi hedefler belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmasına yardımcı olur.
Swot analizi
 • Bir işletme için: Yeni bir ürün lansmanı, yeni bir pazara giriş, mevcut ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi, pazarlama stratejisinin gözden geçirilmesi.
 • Bir proje için: Bir araştırma projesinin tasarlanması ve yürütülmesi, bir eğitim programının geliştirilmesi, bir sosyal sorumluluk projesinin planlanması ve hayata geçirilmesi.
 • Bir birey için: Kariyer planlaması, kişisel gelişim, yeni bir beceri edinimi, iş başvurusu yapma.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir