Logo İşbaşı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Logo İşbaşı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Logo İşbaşı, Logo’nun sunduğu muhasebe programlarından bir tanesidir. En küçük KOBİ’ler bile uygun muhasebe yazılımı kullanıyor olmalıdır. Bu, elektronik tablo veya kağıt kullanmaya kıyasla çok miktarda zaman ve para tasarrufu sağlar. İyi haber şu ki, bir KOBİ’nin bütçesine yüksek kaliteli muhasebe yazılımı satın almak mümkün. Peki, Logo İşbaşı programının özellikleri nelerdir?

Logo İşbaşı Yazılımı Özellikleri

Logo İşbaşı yazılımının özellikleri genel olarak aşağıdaki gibidir

Güvenlik

Muhasebe yazılımı tanımı gereği finansal verileri işler. Ayrıca faturalandırma için iletişim bilgileri gibi diğer kişilerin kişisel verilerini de işleyebilir. Bu nedenle güvenlik tartışılamaz.

Bulut Yazılım

Birçok muhasebe paketinin yerel olarak yüklenen sürümleri ve bulutta kullanılan sürümleri vardır. Bulut versiyonu olan bir muhasebe paketini tercih etmek genellikle mantıklıdır. En azından, geliştirme aşamasında olup olmadığını ve ne zaman beklendiğini kontrol edin. Bulut tabanlı muhasebe yazılımlarının yerel olarak kurulan yazılımlara tercih edilmesinin iki ana nedeni vardır. En bariz olanı uzaktan çalışmayı kolaylaştırmasıdır. Bu, KOBİ’ler için özellikle önemlidir çünkü nispeten az sayıda kurum içi muhasebeci veya kurum içi finans ekibi vardır. Bunun yerine, serbest çalışanlara güvenecekler. Yerel olarak yüklenmiş yazılımları kullanmakta ısrar ederseniz, sitenizi güncellemek için birileri gelir. Birinin verilerinizi analiz etmesini istiyorsanız ya sitenize gelmeli ya da onlar için sizin verinizi dışa aktarmanız gerekir. Bulut tabanlı muhasebe yazılımı kullanıyorsanız, uzaktan oturum açabilirler. Diğer bir neden ise bulut tabanlı yazılımların satıcı tarafından otomatik olarak güncellenmesidir. Bu, kullanılabilir oldukları anda güvenlik güncellemelerinden yararlanmanızı sağlar. Diğer bir avantaj ise, herhangi bir yasal değişikliğin doğru zamanda otomatik olarak uygulanmasıdır.

Kullanıcı Dostu

KOBİ’lerin finansmanlarının yönetiminde muhasebe yazılımları, muhasebecilerden çok idari personel tarafından kullanılmaktadır. Daha küçük KOBİ’lerde bu personel finans uzmanı bile olmayabilir. Doğru muhasebe yazılım paketi ile bu bir sorun olmamalı. Şirket içi veya serbest çalışan normal yönetici kişiniz veya ekibiniz, günlük muhasebe işlemlerini halledebilir. Muhasebeciniz yerinde kontrol yapabilir veya uygun şekilde denetleyebilir ve daha derinlemesine analiz sağlayabilir. Finansal bilgiler hassas verilerdir ve asla yanlış ellere geçmemelidir. Her zaman eksiksiz ve sağlam güvenlik özellikleri sağlayan muhasebe yazılımını seçmelisiniz. Sektörde güvenilir bir üne sahip olan güvenilir satıcılardan satın almak da sizin için en önemli öncelik olmalıdır. Her zaman iyi bir güvenlik önlemi olduğundan, kullanıcı tabanlı erişim özelliklerine bakın. Bu, yazılıma yalnızca sizin ve finans ekibinizdeki izinli kişilerin erişebileceği anlamına gelir. Ek olarak, erişimleri yalnızca görevlerinin ne olduğu ile sınırlıdır. Diğer bir deyişle, bordro yönetiminde görevlendirilen kişi, sadece bordro ihtiyaçları ile ilgili verilere erişebilecektir.

Entegrasyon

Entegrasyonlar, yazılım paketleri için büyük bir satış noktası haline geldi ve haklı olarak. Doğru entegrasyonlara sahip muhasebe paketleri, onlarsız paketlere göre size daha fazla zaman ve para kazandıracak.

Muhasebe Yetenekleri

Yüksek kaliteli bir muhasebe paketi, düzenli defter tutmanın günlük işlerinin çoğunu halledecektir. Bu içerir:

  • Gelir ve giderleri izlemek için defter girişlerini güncelleme
  • Banka mutabakatı
  • Varlık amortismanını/itfa payını izleme
  • Vergi hesaplama
  • Bordro ve kesintilerin yönetimi

Ayrıca otomatik hesaplama gibi hata önleme özelliklerine sahip olacaktır.

CRM Yetenekleri

Modern muhasebe yazılımı, işinizin mali yönü için esasen bir müşteri ilişkileri yönetimi aracı olabilir. Örneğin, faturaları otomatik olarak gönderebilir, gerekirse hatırlatıcılarla takip edebilir ve bu hatırlatıcılara yanıt verilmediyse vurgulayabilir.

Finansal Raporlama ve Tahminler

Muhasebe yazılımınız finansal verilerinizi tutar. İdeal olarak, bunu raporlar oluşturmak ve tahminler yapmak için kullanabilmeli ve size yararlı iş zekası sağlamalıdır. Bir muhasebeci, işinizi nasıl büyüteceğiniz konusunda özelleştirilmiş rehberlik sağlamak için genellikle bu raporların çok daha derinlemesine bir analizini sunabilir.

Faturalama Özelliklerini Envanter Yönetimiyle Entegre Edin

Muhasebe sistemleri farklı temel işlevlere sahip olacak ve neredeyse tamamı faturalama, faturalama ve/veya envanter yönetimini içerecektir. Ancak bu temel özelliklerin tümüne tek bir sistemde tümleşik olarak sahipseniz, bir sistemden diğerine veri aktarma veya taşıma süresini önemli ölçüde azaltabileceksiniz.

Hataları Tanımlayın ve Önleyin

Muhasebe çözümleri kuruluşunuza daha fazla doğruluk ve verimlilik getirebilir. Bu, ortadan kaldırılmasa bile hataların en aza indirilebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, seçtiğiniz yazılımın hataları otomatik olarak kontrol eden özelliklere sahip olması gerekir. Örneğin, birisi şu anda stokta olmayan bir ürün için sipariş verdiğinde, sistem eylemi tanımlayabilir ve anında bir uyarı gönderebilir. Kullanıcıların hata yapmasını önlemek için gerekli olan otomatik hesaplama gibi özellikleri de aramanızı öneririz.

Paydaşlarla Kolayca Bağlantı Kurun

Şirketinizin, sizin ve finans ekibinizin müşteriler, tedarikçiler, bankalar ve tüm paydaşlarla koordinasyon kurmasını kolaylaştıran muhasebe yazılımlarına ihtiyacı var. Hesapları, banka hesap özetlerini ve bakiyelerini belgelemek ve kontrol etmek, krediyi izlemek ve yönetmek, tedarikçiler ve müşterilerle ödemeleri ve vade tarihlerini takip etmek, uygun muhasebe yönetiminin temel faktörleridir.

Logo İşbaşı Yazılımının Değeri