Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir?

Teknolojik anlamda bir ERP sistemi, şirketlerde maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ve karar almayı iyileştirmek amacıyla farklı iş yönetimi süreçlerinin entegrasyonunu sağlayan, bilgileri optimize eden ve tek bir veritabanında merkezileştiren yazılımları ifade eder. ERP veya kurumsal kaynak planlaması, operasyonları kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için iş fonksiyonlarını ve süreçlerini entegre eden ve otomatikleştiren bir çözümdür. Çalışması, merkezi bir veritabanında çeşitli departmanlardan ve iş birimlerinden bilgi toplayan ve düzenleyen uygulamalara dayanmaktadır . Bir ERP, aralarındaki bilgi akışını yönetmek için farklı ancak ilgili stratejik süreçleri ve işlevleri bir araya getiren bir platform olduğu anlamına gelen bir “sistemler sistemi” olarak düşünülebilir.  ERP yazılımı olmasaydı, şirketin her departmanının kendi sistemi olurdu ve diğerleriyle iletişim kurmazdı. Bu, verilerde verimsizliğe ve tutarsızlıklara neden olur. ERP araçları, tüm alanların koordineli bir şekilde çalışmasına ve gerçek zamanlı olarak bilgi paylaşımına olanak tanır. Bir ERP sistemini oluşturan uygulamalar grubuna modüller denir. Her biri şirketin operasyonlarının belirli bir bölümünü kapsar ve geri kalanıyla bütünleşir ERP’nin önemi sadece bir iş kaynakları yönetim yazılımı olmasında değil , aynı zamanda şirket ile müşterileri arasında etkin bir iş ilişkisinin kurulmasına da olanak tanır.

ERP Yazılımının Avantajları Nelerdir?

1.Süreçlerde daha fazla verimlilik ve etkinlik

ERP sistemlerinin ana avantajlarından biri, kuruluşların operasyonlarında daha verimli ve etkili olmalarına yardımcı olmalarıdır. Bunun nedeni, çözümlerin bir işi yürütmeye giden süreçlerin çoğunu otomatikleştirmesi ve kolaylaştırmasıdır. Örneğin, sipariş takibini ve ambar envanter yönetimini otomatikleştirmek için bir ERP programı kullanılır ve bu da diğer görevler için zaman kazandırır. Ayrıca ERP sistemleri, şirketlerin finansal ve performans verilerini takip etmelerini kolaylaştırır.

2. Bilgi ve verilere dayalı gelişmiş karar verme

Analitik işlevler ve raporlar sayesinde ERP, yöneticilerin daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Bir ERP sistemi ile şirketler, verilere gerçek zamanlı olarak erişebilir ve özel raporlar oluşturabilir. Bir örnek: ERP yazılımı tarafından bir şirketin pazarlama ekibine sağlanan bilgiler, daha etkili pazarlama kampanyaları geliştirmek için müşterilerin ürün ve hizmetleriyle nasıl etkileşim kurduğunu ayrıntılı olarak bilmelerini sağlar.

3. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde artan rekabet gücü

Kısa bir süre öncesine kadar KOBİ’ler günlük yönetim için çeşitli programlar kullanıyordu. ERP sistemlerine erişimin önündeki ana engellerden biri, bu çözümler pahalı olduğu ve büyük şirketlere ayrıldığı için fiyattı. Bununla birlikte, bulut teknolojisi , yönetim araçlarına erişimi demokratikleştirerek, onları daha uygun fiyatlı ve her işletmenin erişebileceği hale getirdi. Bu, KOBİ’lerin dijitalleşmesinin eşit şartlarda rekabet edebilmesini sağlamıştır.

4. Operasyonların maliyet kontrolü ve optimizasyonu

Şirketler , süreçleri otomatikleştirerek ve ERP sistemlerinin sağladığı bilgileri entegre ederek farklı alanlarda tasarruf sağlar. Örneğin, görevleri tamamlamak için gereken süreyi azaltarak, hataları ve tekrarları ortadan kaldırarak. Ayrıca araç, kaynak planlaması için gerekli tüm bilgilere tek bir yerde sahip olduğundan, kuruluşun kaynak kullanımını optimize etmesine olanak tanır. Bir ERP çözümü, şirketin fazla stok yapmamak veya hammaddeleri tüketmemek için üretimini daha iyi planlamasına yardımcı olur.

5. İnsan kaynakları ihtiyaçlarına daha iyi yanıt

ERP sistemleri ayrıca İnsan Kaynakları departmanlarının çalışmalarında daha verimli olmalarına yardımcı olur. Araç, işe alım süreçlerini otomatikleştirmenize, çalışan profilleri oluşturmanıza ve performans değerlendirmeleri için gerekli tüm bilgilere tek bir yerden sahip olmanıza olanak tanır. ERP, katma değer olarak yöneticilere çalışanların devamsızlıkları ve tatil günleri hakkında bilgi sağlayarak personel ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde planlamalarına yardımcı olur.

6. Müşterilere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi

Bir ERP sistemi, şirketlere ihtiyaç duydukları bilgileri zamanında sağlayarak müşterilerine daha iyi bir deneyim sunma fırsatı verir. Örneğin, bir müşteri bir siparişi sormak için aradığında, şirket gönderilerin durumunu hızlı bir şekilde kontrol edebilir ve doğru bir yanıt verebilir. Ayrıca sistemler, müşteri olaylarının daha hızlı çözülmesini mümkün kılmaktadır. ERP sistemleri önemlidir. Çünkü şirketin operasyonlarını iyileştirmesine, rekabet gücünü artırmasına ve satışlarını artırmasına olanak tanıyan bir dizi fayda sunar.

Farklı ERP Araçları Türleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

ERP sistemleri söz konusu olduğunda, iki tür vardır: SaaS (Software as a Service veya bulutta ERP sistemi) ve On Premise (şirket içinde kurulu ERP yazılımı) . Her ikisinin de şirket tarafından ne tür bir ERP sisteminin uygulanacağına karar vermeden önce dikkate alınması gereken kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Maliyet: Bulutta ERP’nin ana avantajlarından biri, şirket içinde kurulu bir sistemden daha ekonomik olmasıdır. Bu sistemler aboneliğe dayalıdır, dolayısıyla şirket içi bir yazılım lisansı için ödeme yapmak yerine yalnızca kullandığınız kadarını ödersiniz. Erişilebilirlik: Online ERP sisteminden bir diğer farkı ise internet bağlantısı olan her yerden erişilebilir olmasıdır. Bunun nedeni, yazılımın şirket tesislerinde değil, uzak sunucularda barındırılmasıdır. Kişiselleştirme: Öte yandan, yerel bir ERP’nin büyük bir avantajı, daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip olmasıdır. Yazılım, şirketin kendi sunucularına yüklenir, böylece belirli iş gereksinimlerine ve iş akışlarına en uygun şekilde özelleştirilebilir. Bakım: Yerinde bir ERP sisteminin bir dezavantajı, yönetilmesi ve sürdürülmesi için daha fazla BT kaynağı gerektirmesidir. Şirket, sunucuların doğru şekilde çalışmasını ve her zaman güncel kalmasını sağlamaktan sorumludur. Esneklik: Şirket içinde kurulan bir ERP’nin bir başka dezavantajı da bulut sistemi kadar esnek olmamasıdır. Şirket, tesislerinde sahip olduğu donanım ve yazılımlarla sınırlıdır.