Bütçeleme Yazılımı Nedir? Ne işe Yarar?

Bütçeleme Yazılımı Nedir? Ne işe Yarar?

Güçlü bir platform aracılığıyla tüm mali yönetiminizi ve bütçe planlamanızı basitleştirin! Logo Bütçe planlama yazılımını seçin ve farkı görün! En iyi yazılımı en iyi fiyata alın. Çok çeşitli kurum içi ve bulut tabanlı finansal bütçeleme yazılımı bizde mevcuttur. Finansal bütçeleme yazılımı, mevcut finansal kaynaklar etrafında dönen her şeyi yönetmek için tasarlanmış ve geliştirilmiş bir sistem uygulamasıdır. Bütçe planlama yazılımı, kuruluşları akıllı bütçeleme, tahmin, finansal yönetim, bütçe analizi, finansal ve bütçe raporlaması vb. ile destekleyecektir. Birkaç entegre modül ile bütçe planlama yazılımı, kullanıcılar için rekabetçi finansal destek sağlar. Süreç otomasyonu, analitik ve diğer bilgiler dahil olmak üzere çeşitli özellikler, bütçe yönetim sistemi yazılımının küçük hataları bile ortadan kaldırmasına ve mükemmel bir planlama platformu oluşturmasına yardımcı olur.

Bütçeleme ve Planlama Yazılımı Nedir?

Bütçeleme ve planlama (B&P) yazılımı, bütçeleme bilgilerinin depolanmasını ve kullanılmasını merkezileştirir. Bu yazılım, tüm kullanıcılara ortak bir arayüz sunar ve gönderilen tüm bilgileri merkezi bir veritabanında saklar. Bu veritabanındaki bilgiler, modelleme yazılımı tarafından bütçe modeline dönüştürülür. Kullanıcılar, (şifre korumalı olan) çeşitli kullanıcıya özel bayraklarda yapılan ayarlamalar dışında bütçeleme yazılımını ayarlayamaz ve bu nedenle herhangi bir modelleme hatasına yol açamaz. Kullanıcılar veri girdiklerinde, sistem onlara departmanları için gerekli olan bilgileri ve muhtemelen bütçe tahminlerini geliştirmek için temel olarak kullanabilecekleri geçmiş veya diğer bilgileri sunacak şekilde yapılandırılabilir . Sistem, önceki dönemlerin fiili sonuçlarını modeldeki bütçe alanlarına kopyalamalarına da izin verebilir. Sistem aynı zamanda kullanıcılara sisteme girdikleri bilgilere göre departmanlarının proforma sonuçlarını da sunabilmektedir. Bu bilgi, bütçe bilgilerini ayarlamak için kullanışlıdır. Ayrıca, önceden belirlenmiş belirli maksimum veya minimum değerleri aşan bütçe bilgileri girdiklerinde kullanıcıları bilgilendiren sınır uyarıları da olabilir.

Bütçeleme Yazılımı Özellikleri

Bütçe yazılım sistemi, bütçe yöneticisinin bilgilerini kimin güncellediğini ve hangi bütçe bilgilerinin sisteme girilmesi gerektiğini izlemek için kullanabileceği entegre bir iş akışı yönetim sistemi içerir. Kapsamlı bir B&P sistemi, alıcıya cari oran , borç/özkaynak oranı ve alacak hesaplarının günleri gibi bir dizi oranın yanı sıra eksiksiz bir bütçelenmiş mali tablo seti (sadece gelir tablosu değil) sağlamalıdır . Bu oranlar, bütçeleme oranlarının tarihsel sonuçlardan ne ölçüde farklılık gösterdiğini belirlemek için yararlıdır; bu, bütçenin geliştirilmesinde aşırı yüksek veya düşük varsayımların ana göstergesidir. Bütçeleme yeteneği, kurumsal kaynak planlama sistemlerine yerleştirilmiştir. Halihazırda böyle bir sisteme sahip değilseniz, bir B&P yazılım paketi satın almak pahalı olacaktır – en az 100.000 $ ödemeyi bekleyin. Bir alternatif, ön ödeme yerine aylık ödemeler gerektiren bir çevrimiçi bütçeleme modeline abonelik satın almaktır.

Bütçeleme ve Planlama Yazılımlarının Avantajları

Bütçeleme ve planlama yazılımı, planlama bilgilerini merkezileştirir, böylece tek bir planlama ekibi, büyük bir işletmenin bütçeleme faaliyetlerini etkili bir şekilde denetleyebilir. Bu yazılım aynı zamanda hata oranlarını da azaltır, çünkü temel alınan bilgiler merkezi olarak depolanır. Ayrıca yazılım, bir işletmenin planlanan sonuçlarını bir dizi farklı senaryo altında test etmek için bir dizi model yinelemesini çalıştırmayı kolaylaştırır. Birçok işletme için giderek yaygınlaşan bir yaklaşım, bütçeleme sürecinden tamamen vazgeçmektir, bu da beraberindeki bütçeleme ve planlama yazılımına gerek olmadığı anlamına gelir. Bu yaklaşıma göre, bir şirket aylık bazda revize edilen üst düzey bir hareketli satış tahminini sürdürür. Revize edilen satış bilgilerine göre, bütçeye göre harcama yerine harcama izinleri sürekli olarak ayarlanır. Bu yaklaşım, bir işletmeyi daha bir yıllık katı bir plana bağlı kalmaktan kurtarır ve böylece rekabet ortamındaki değişikliklere daha kolay tepki verebilir.

  • Bütçe planlama yazılımı, raporlama/analiz ile planlama/bütçelemenin gelişmiş entegrasyonunu sağlar
  • Çevrimiçi bütçeleme yazılımı, yönetime her yerden erişim sağlayacaktır, bundan böyle kullanıcılar deneyimleyebilir, artan rekabet avantajı.
  • Farklı alt bütçelerin (satış, üretim, İK, finans vb.) entegrasyonunu iyileştirin.
  • Bütçe yönetim sistemi daha kesin/detaylı planlama/bütçeleme sağlar
  • Daha kaliteli planlama/bütçeleme sonuçları
Çevrimiçi bütçeleme yazılımı, planlama sıklığını artırır
  • Stratejik ve operasyonel planlama/bütçe entegrasyonunu geliştirin
  • Bütçe yazılımı, planlama/bütçelemenin şeffaflığını artırır
  • Finansal planlama yazılımı, çalışan memnuniyetini artırır
  • Bütçe planlama sistemi yazılımı, planlama/bütçeleme için kaynak gereksinimlerini azaltır
  • Finansal bütçeleme yazılımı, planlama karmaşıklığını azaltır

Bütçeleme Yazılımı Kapsamı

Entegrasyon

Bütçe yönetim sistemi yazılımında yer alan entegrasyon özellikleri ile kurumun finansal gücü ve yapısına ilişkin her departman ve bunların faaliyetleri, bütçe planlaması ve tahmini için hassas bir şekilde kayıt altına alınabilmekte, izlenebilmekte ve analiz edilebilmektedir.

İş Akışı

Bütçe planlama yazılımının iş akışı araçları, iş dağıtımının karmaşık doğasını önleyebilir. İşlerin her bireye sistematik olarak atanması, onların verimli çalışmasına yardımcı olacağı gibi, yönetimin iş ve yeniden işleme gerekliliklerini bilmesine de destek olacaktır.

Finansal Tablolar

Mali bütçeleme yazılımındaki dahili mali tablo şablonları ve çerçeveleri, şirketin her beyanı oluşturmasına ve kaydetmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, mevcut kuruluşların önceki beyannamelerini finansal bütçeleme yazılımı formatına dönüştürmeye yardımcı olacaktır.